About us

Onewel เริ่มก่อตั้งในปี 2562

บริษัท อินโนเบล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และนวัตกรรมทางการแพทย์จากแหล่งการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ปลอดภัย แต่ราคาย่อมเยาสำหรับใช้งานที่บ้าน โดยทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ทันตแพทย์ธนิศร์ และนายแพทย์ธณัฐ จิรบันดาลสุข

 

2 ผู้บริหารฝาแฝด ของศูนย์แพทย์ครบวงจร Occicare Medical Center

ซึ่งเป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้านการบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจอาชีวเวชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการตรวจเลือด ศูนย์ทันตกรรม รากฟันเทียม ศูนย์ตรวจและรักษาโรคนอนกรน ศูนย์กายภาพบำบัดด้วยทีมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานบนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย เน้นการให้บริการที่เป็นเลิศกับบุคคลทุกเพศทุกวัย ภายใต้วิสัยทัศน์

“ดูแลคุณดั่งคนในครอบครัว”

 
 
 

เราจึงนำแนวคิดนั้น...
มาเป็นแรงผลักดัน

ที่จะสร้างองค์กรนำเข้า อุปกรณ์การแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์จากแหล่งการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ปลอดภัย แต่ราคาย่อมเยา

 
 

ช่องทางการจำหน่าย

Business Center @ สวนมะลิเซนเตอร์

เลขที่ 547 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรติดต่อสาขา 02-621-8989

Occicare Medical Center @ ชลบุรี

เลขที่ 77 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (อยู่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้า Central Plaza ชลบุรี)
เบอร์โทรติดต่อสาขา 038-288-690